نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت Corvus
 
 
 
  Courvus Phantom RG   Type:
6520 mm Length(total)
2260 mm Height
1.17 m Width of Cabin
9.60 m Wingspan
11.4 m² Wing Surface
41.0kg/m² wing Surface load
472.5 kg Maximum takeoff weight
+4 , -2 g Load factor limit
 Engine : 
120 HP jabiru 3300
80 HP jabiru 2200
100 HP ROTAX 912 ULS
 Propeller : 
2&3 baldes composite fix pitch HELIX
2&3 baldes variable pitch IDROVARIO BAY-BLADE
2 blades composite fix  pitch DUC
2&3 baldes variable pitch KASPAR
 Flight Paameters : 
100 m Take-off distance
1600  km range
7,8 m/sec climbing ability
270 km/h vne
160 km/h va
65 km/h vso
250 km/h vcruise ( with 75% power )
  Courvus Phantom   Type:
6520 mm Length(total)
2260 mm Height
1.17 m Width of Cabin
9.60 m Wingspan
11.4 m² Wing Surface
41.0kg/m² wing Surface load
472.5 kg Maximum takeoff weight
+4 , -2 g Load factor limit
 Engine : 
120 HP jabiru 3300
80 HP jabiru 2200
100 HP ROTAX 912 ULS
 Propeller : 
2&3 baldes composite fix pitch HELIX
2&3 baldes variable pitch IDROVARIO BAY-BLADE
2 blades composite fix  pitch DUC
2&3 baldes variable pitch KASPAR
 Flight Paameters : 
100 m Take-off distance
1500 km range
8.1 m/sec climbing ability
270 km/h vne
160 km/h va
65 km/h vso
240 km/h vcruise ( with 75% power )
 

گالری عکس وفیلم  :