:: Dimensions::
Rozpětí Span 8.14meters
Délka Length 6,62 m 6.62 meters
Výška Height 2,28 m 2.28 meters
Šířka kabiny Cabin width 1,09 1.09
Plocha křídla Wing 9,44 m 2 9.44 m 2
Plocha VOP Area VOP 1,47 m 2 1.47 m 2
Plocha SOP SOP Area 1,02 m 2 1.02 m 2
:: Hmotnosti a výkony :: :: Weights and performance:
Prázdná hmotnost Empty weight 275 kg 275 kg
Maximální vzletová hmotnost Maximum takeoff 450 kg 450 kg
Užitečné zatížení Payload 170 kg 170 kg
Maximální množství paliva Maximum amount of fuel 90 litrů 90 liters
Maximální hmotnost zavazadel Maximum baggage 25 kg 25 kg
Maximální provozní násobky Maximum operating multiples +4 / -2 (dle předpisu UL-2) +4 / -2 (According to regulation UL-2)
+6 / -3 (dle předpisu JAR-VLA) +6 / -3 (According to JAR-VLA)
Pádová rychlost bez klapek Stall speed without flaps 79 km/h 79 km / h
Pádová rychlost s klapkami Stall speed with flaps 64 km/h 64 km / h
Maximální nepřekročitelná rychlost Maximum permissible speed 280 km/h 280 km / h
Maximální rychlost vodorovného letu Maximum speed horizontal flight 240 km/h 240 km / h
Cestovní rychlost Travel speed 210 km/h 210 km / h
Stoupavost Climb 8 m/s 8 m / s
Dostup Ceiling 3650 m 3650 m
Dolet (45 min. rezerva) Range (45 min. Pool) 1000 km 1000 km

گالری عکس وفیلم  :